Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsteori av Marianne Sonnby-Borgström

Om boken:  Människan är biologiskt förberedd för social interaktion och vi formas i hög grad av de speciella sociala erfarenheter vi gör och den kultur vi är omgivna av. Våra biologiskt förberedda affekter i samverkan med ett annat biologiskt för berett system, anknytningssystemet, inriktar oss mot att söka nära, trygga relationer. I det sociala samspelet påverkas vi intuitivt av andras emotioner och i boken förklaras de mekanismer, som ligger bakom vår tendens att intuitivt smittas av andras emotionella tillstånd. Som en röd tråd genom boken löper skildringen av den icke-verbala ansiktskommunikationen i detta samspel. Den emotionella smittan antas utgöra grunden för vår förmåga till empatisk inlevelse.

Ett neurovetenskapligt och biologiskt angreppssätt knyter det sociala samspelsperspektivet till experimentella data och naturvetenskapliga förklaringsmodeller. Mjuka värden ges därigenom en förankring i hårda data.

Denna reviderade upplaga av boken innehåller ett helt nytt sjunde kapitel om psykoterapi, som utgår från bokens teoretiska tankegångar, nämligen affekter, affektiv kommunikation, affektreglering samt anknytningsteori. Liksom i de övriga kapitlen knyts neurovetenskaplig forskning till beskrivningen av den psyko terapeutiska processen. Genomgående har boken uppdaterats med nyare forskning, vissa avsnitt har också genomgått mer genomgripande förändringar.

Boken vänder sig i första hand till studerande i olika universitets- och högskole utbildningar som innehåller ämnet psykologi, i vårdutbildningar samt utbildningar inom den psykiatriska sektorn. Bokens innehåll kan vara intressant även för studenter i psykoterapiutbildningar och för kliniskt verksamma inom psykologi, psykoterapi och psykiatri.