Psykosyntes i fokus har vi valt att kalla den serie samtal som förts med några av Stiftelsen PsykosyntesAkademins lärare och Ann Marie Lamb. Rosie Manton, psykosyntespsykoterapeut och lärare tar in rörelse och rytm i sin undervisning. Kropp och själ i förening. Det transpersonella finns närvarande i allt hennes arbete. Hon verkar ständigt för att frigöra den potential, som finns inom varje elev. Hon bor i Spanien och arbetar i både Sverige och UK. Hon undervisar i ”Interpersonella relationer”, ”The Body” och ”The Ways”.
——-
ENG
Psychosynthesis in focus is the title of a series of conversations with some of the teachers at PsykosyntesAkademin and Ann Marie Lamb. Rosie Manton, psychosynthesis psychotherapist and teacher brings in movement and rythm in her training. Body and soul in union. The transpersonal is ever present in her work as she works towards releasing the potential inherent in every student. She lives in Spain and works in both Sweden and the UK. She is a teacher of ”Interpersonal relationships”, ”The Body” and ”The Ways”.

———–
Här kan du ladda ned en pdf-fil på samtalet (pdf-file of the conversation)»