Assagioli ser psykosyntesens centrala syfte som harmoniseringen och integreringen av individens samtliga egenskaper och funktioner i en enda fungerande helhet” eller med andra ord ”självförverkligande”.

Molly Young Brown