Workshop i medkänsla

PsykosyntesAkademins lärare Fredrik Lundh var på plats i St Petersburg

 

”Compassion in Psychotherapy” var ämnet för den workshop, som Fredrik Lundh nyligen genomförde i St Petersburg, som speciellt inbjuden av the Harmony Institute och dess ledare Alexander Badkhen och Mark Pevzner.

The Harmony Institute for Psychotherapy and Concelling grundades 1988 och är en dynamisk institution där man utbildar professionella, som hjälper andra. Det kan vara psykologer, psykoterapeuter, läkare, lärare såväl som volontärer och traumaterapeuter.

Institutets humanistiska grundsyn resonerar väl med psykosyntesens och PsykosyntesAkademins syn på människan som en integrerad helhet av kropp, psyke och själ. Det är därför särskilt roligt att Fredrik Lundh under två dagar kunde genomföra denna workshop i psykosyntesens anda.

Hur kommer det sig att just du blev inbjuden att hålla en workshop, Fredrik?

  • Jag har träffat Alexander och Mark och deras kollegor under rätt många år på olika internationella konferenser och workshops, där jag bland annat haft olika pass inom medkänsla och anknytning. Jag har också varit i St Petersburg tidigare och arbetat med dem, så vi har byggt upp ett både professionellt och personligt förtroende hos varandra. Här jobbade jag med rysk tolk och det gick faktiskt bra.

Vad gör medkänsla (compassion) så speciellt?

  • Medkänsla är en helande kvalitet. Att försonas med det svåra som varit och känna medkänsla med såväl sig själv som med andra, är en djupt läkande process. Att som terapeut fördjupa sin tillämpning av medkänsla i det terapeutiska arbetet, ger nya möjligheter till acceptans och verklig förändring i livet hos klienter vi möter. Det bidrar också till något gott även inom terapeuten.

Det låter som om det är en win-win situation i klientarbetet?

  • Ja, så kan man nog uttrycka det. Medkänsla är ingen isolerad företeelse, utan en fördjupning i den terapeutiska relationen. Medkänsla börjar inom var och en av oss, för oss själva, för andra.

Var kommer ditt intresse för medkänsla (compassion) från Fredrik?

  • Acceptans och medkänsla har med tiden blivit centrala begrepp inom psykoterapi. Det har alltid funnits med inom psykosyntesen, så jag har naturligt integrerat det i mitt arbete som terapeut i många år. Att jag sedan tagit del av Paul Gilberts arbete med ”Compassion Focussed Therapy” genom utbildning och litteratur har bidragit till min egen fördjupning i detta.

Vi kanske får lov att återkomma till en fördjupning i detta ämne?

  • Gärna, jag tror särskilt att vi terapeuter som håller mycket smärta hos andra, kan behöva landa inom oss själva i egen medkänsla. Det är viktigt att påminna sig om detta för att också kunna tillämpa det i praktiken.

Tack Fredrik!

Vi avslutar med några utvärderingar från de 18 deltagarna på workshopen i St Petersburg.

”Thoughtful, deep, useful. Helpful for both personal growth and for my work with clients. Everything is very structured and tough. The theory and practical parts as well as general reflections and appealing to ones self are very well balanced. Thank you!”

”The workshop was very deep. Things that seem so simple turn out to be so hard to practise. Thank you for this practical experience and living through. I remembered it on the ’body level’ which is very valuable. I hope to practise what I’ve learned. Thanks to you Fredrik and to Harmony Institute for such an opportunity.”

This workshop has definately enriched me. I’ve reached a deeper personal experience in compassion and feeling deeper emotions. As well as understanding how to achieve this depth in therapy and how to be with emotions of different degree.”

dsc02977dsc02951