Den fullbordade livscykeln, Erik H Erikson

Om boken: Här blickar den kände forskaren, antropologen och psykoanalytikern Erik H Erikson tillbaka på sin tankebyggnad utifrån den sista livsfasen, där han själv befinner sig, “vishetens, förtvivlans och försoningens fas”. Erikson visar att människans psykiska utveckling fortgår i olika faser livet igenom. Förord av Björn Wrangsjö.