Det finns ingen gräns för hur många sätt det finns – uttryckliga eller indirekta, ytliga eller djupgående – att göra någon annan en välgärning, skänka lindring, fysiskt välbefinnande, intellektuell eller andlig utveckling, hopp och glädje.

Piero Ferrucci