Anna Thurdin och Anne Vikander

Två gånger om året bjuder vi in de elever som har fullföljt utbildningen till en diplomeringsceremoni. Vi tycker att det är självklart att fira och uppmärksamma vilken fantastisk resa de har gjort. I vårens ceremoni deltog två tidigare elever som har hunnit arbeta med klienter i terapi en tid. Även anhöriga och vänner var inbjudna.

Rektor Eva Falck hälsade alla välkomna. Därefter bjöd studierektor Mona Eriksson in till en guidad meditation. Var och en fick blicka tillbaka till den allra första kontakten med PsykosyntesAkademin och hur resan har fortsatt. Det blev en berörande och varm ceremoni. De vackra diplomen delades ut och det hela avslutades med en gemensam skål i champagne.

Vad krävs för att bli diplomerad psykosyntesterapeut?

Förutom att ha deltagit i den fyraåriga utbildningens alla kursmoment krävs tvåhundra klienttimmar under handledning. Man ska också genomföra en skriftlig tentamen i psykopatologi, en uppsats och en fallstudie som ska godkännas. Dessutom ska man ha minst 125 timmar i egen terapi.