Essentials – kursen i självkännedom och början till ett inre ledarskap eller självledarskap. Essentials, som är en fem dagar lång fristående kurs,  är också en grundkurs i Psykosyntes. Den vänder sig till dig som vill titta närmare på dina möjligheter och begränsningar. Förstå dig själv bättre och vad som format dina val under livet.

Essentials – kursen i självkännedom och början till självledarskap. Essentials är en grundkurs i Psykosyntes och en introduktion i psykosyntes. Vill du söka PsykosyntesAkademins fleråriga utbildning är det här du börjar. Kursen arrangeras flera gånger om året.

Kursen lämpar sig för dig som vill utforska ditt inre och dina relationer till omvärlden. Den ger insikter i livsmönster och hur de kan ha uppstått. Kursen erbjuder också verktyg för att arbeta med känslomässiga blockeringar och gå vidare. Det blir möjligt att göra val som överensstämmer bättre med den person du är idag och som ger plats för mer livsglädje och kreativitet.

Med utgångspunkt från deltagarnas personliga process ges en god överblick över psykosyntesens principer och metoder. Deltagarna får stifta bekantskap med grundläggande begrepp som delpersonligheter, viljans betydelse och vikten av att se sig själva som större än sina begränsningar och sitt förflutna.

Det vi ger uppmärksamhet har en tendens att växa.
Psykosyntesen arbetar parallellt med människans problem och inre potential. I varje problem vi upplever finns ett frö till växande.

Dessutom ges en introduktion till psykosyntesens teorier, med förklaringar till uttryck som det lägre omedvetna, det högre omedvetna, jaget och självet. Även vanliga arbetssätt inom psykosyntes som grupprocess, gestalttekniker, vägledda visualiseringar och enkla meditationsmetoder ingår.

Kursen leds av två psykosynteslärare.

Antagning
Inga särskilda förkunskaper krävs.

Nästa kurstillfälle

Vi genomför kursen den 15-19 november Kursledare är Fredrik Lundh och Mona Eriksson.

Fredrik LundhMona Eriksson

Fredrik är diplomerad psykosyntesterapeut, legitimerad psykoterapeut och handledarutbildad. Han har arbetat som psykosyntesterapeut sedan 1992, som lärare och kursledare vid PsykosyntesAkademin sedan 1998. Han handleder också terapeutelever i deras klientarbete. År 2000-2005 var han skolans rektor.

Fredrik arbetar till vardags som privatpraktiserande psykoterapeut och handledare, och handleder också inom psykiatrin och socialtjänsten.

Mona Eriksson

Mona är sedan 2007 studierektor vid PsykosyntesAkademin och för närvarande ansvarig för terapeutlinjen samt undervisar på såväl grundutbildningen som terapeutlinjen.

Hon är själv diplomerad psykosyntesterapeut, med påbyggnad av en KBT-utbildning och tar klienter i individuell terapi.

Hon har en bakgrund från olika ledande funktioner inom bemanningsbranschen. Hon är också utbildad improvisationsskådespelerska och arbetar som improvisatör och kursledare på uppdrag inom både näringsliv och offentlig sektor.

Kursavgift

Priset för kursen är 8.900 kr plus moms för företagare.

Tillfällena därefter är 7-11 mars samt 2-6 maj 2018.

Läs mer i menyn ovan, under rubriken Kurser & Utbildningar>> Essentials>>.

Essentials var den intensivaste och mest djupgående kurs jag har deltagit i. Den gav mig aha-upplevelser och insikter, vänner för livet och praktiska verktyg för att kunna leva mer medvetet i vardagen. /Iris Kihlman

Iris Kihlman deltog i Essentials år 2008. Läs om hennes upplevelser i artikeln “Kriget är slut”>>