Familjen och Barnet, Donald Winnicott

Om boken: Denna bok har ett centralt tema: Familjen och samhällets mognad härstammar från den enskildes känslo- mässiga hälsa. Winnicott beskriver barnets mognadsutveckling i familjen och diskuterar de gynnsamma och nedbrytande processer som påverkar denna utveckling. Han lyfter även fram ett ofta bortglömt men viktigt fenomen, nämligen varje nytt barns skapande bidrag till den familj det föds in i.

Bokens essäer är präglade av förfat- tarens personliga visdom, medmänsk- lighet och charm. Med lätt hand och med rikliga, belysande exempel vidare- utvecklar han sitt tema, där andra skulle förirra sig i förklaringens snårskog av ord.

Varje vuxen – i synnerhet de nyblivna föräldrarna, förskoleläraren, barn- morskan, socialassistenten och barn- läkaren – får här möjlighet att öka sin människokunskap.