För att kunna söka en legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi krävs att den som inte är psykolog eller psykiatriker har socionomexamen eller ”annan motsvarande examen”, samt grundläggande utbildning i psykoterapi (ibland även kallad ”Steg 1”).

Vad som utgör en tillräcklig grundläggande utbildning i psykoterapi regleras inte av Socialstyrelsen eller Högskoleverket. Det är anordnarna av de legitimationsgrundande utbildningarna som själva avgör det. Därför är det helt irrelevant om en icke legitimationsgrundande utbildning kallas för ”Steg 1” eller inte. Det som betyder något är om de terapeuter som gått en grundläggande utbildning faktiskt kan komma in på en legitimationsgrundande utbildning om de så önskar.

Psykosyntesterapeuter utbildade vid PsykosyntesAkademin, som också haft tillräckligt akademisk grundutbildning, har kunnat gå vidare til legitimationsgrundande utbildning. Det finns dock ingen garanti för att det skulle vara möjligt vid alla institut och högskolor som ger sådan utbildning, eftersom varje anordnare gör sin egen bedömning.

Att kalla en utbildning för ”Steg 1” när man inte själv också anordnar en legitimationsgrundande utbildning är problematiskt. Det kan uppfattas som att man utlovar en möjlighet att läsa vidare som man faktiskt inte själv kan erbjuda. Man kan inte heller garantera att utbildningen kommer att stå öppen för de som gått den så kallade ”Steg 1”-utbildningen.

Terapeututbildningen hos oss på Psykosyntesakademin är mycket mer omfattande än det som brukar kallas ”Steg 1”. Det skulle alltså vara att undervärdera våra terapeuter om vi skulle definiera oss så.

Det finns visserligen inte någon norm för en grundläggande psykoterapiutbildning. Eftersom de flesta utbildningsanordnare som ger legitimationsgrundande utbildning (slarvigt uttryckt ”Steg 2”) också erbjuder grundläggande utbildning (slarvigt uttryckt ”Steg 1”) så kan man ändå säga att det finns en praxis om vad det innebär.

I praktiken är de flesta sådana utbildningar fyra terminers halvfartsstudier med betydligt färre undervisningstimmar, praktiktimmar och egenterapitimmar jämfört med Psykosyntesakademins utbildning.

Den som är intresserad kan läsa Högskoleverkets utredning om psykoterapiutbildning, se särskilt avsnittet om grundläggande utbildning.

Fredrik Lundh

Fredrik Lundh är diplomerad psykosyntesterapeut och legitimerad psykoterapeut. Han arbetar som terapeut sedan 1992, som lärare och kursledare vid PsykosyntesAkademin sedan 1998 och han handleder också terapeutelever ideras klientarbete. 2000-2005 var han skolans rektor.