Konsten att göra gott är underrubriken på den bok som Piero Ferrucci publicerade år 2005 under titeln ”La forza della gentilezza”. I sin engelska översättning har den alldeles nyss kommit ut i en ny och reviderad upplaga som ”The Power of Kindness”. Vad är det då med godheten som gör den så kraftfull?

Kan det vara så enkelt som att vi mår bra av att bemötas med godhet och vänlighet? Kan det vara så enkelt som att vanlig hygglighet gör oss gott? Att vi mår bra att mötas av vänlighet och bemöta andra med vänlighet?

Det verkar faktiskt så. Forskningen visar att ”… vänliga människor är friskare och lever längre, de är mer omtyckta och mer produktiva, de är mer framgångsrika när det gäller affärer, de är bättre på att lösa konflikter och de känner sig lyckligare. Vänliga människor har en högre livskvalitet och är i det långa loppet de starkaste.” [1] Godhet har en förmåga att förändra oss.

Den engelske författaren Aldos Huxley, som kartlade olika synsätt och metoder som har använts för att utveckla människans resurser – från vedanta till den psykedeliska rörelsen, från kroppstekniker till meditation, från hypnotisk trans till zen – sade en gång på en konferens: ”Jag får ofta frågan om vilken som är den mest effektiva metoden om man vill förändra sitt liv och efter så många års studier och experiment känns det litet genant att behöva säga att det bästa svaret är: ’Var bara litet vänligare’” [2] Och Dalai Lama brukar säga ”min religion är vänlighet”. Så godhetens kraft är välkänd bland såväl västerländska intellektuella som österländska religiösa ledare.

Kapitlen i Piero Ferruccis bok har rubriker som ärlighet, förlåtelse, ödmjukhet, generositet, respekt, empati med mera. Kvalitéer som vi väl alla talar om ibland som att vi önskar vi själva hade litet mer av just den eller den kvalitén, eller kanske önskade att få mötas mer av från andra. Boken är en guldgruva för den som vill vaska fram de allra renaste och enklaste tipsen för att börja sträcka ut en hand och be om hjälp eller för att hjälpa någon annan. Den berättar också om enkla övningar för tacksamhet, något som har visat sig ha en lugnande effekt på hjärnan.

Läs den! Meditera på kvalitéerna! Lev ett liv med litet mer vänlighet för varje dag. Det sprider sig som ringar på vattnet. Och var hygglig med dig själv om det inte lyckas varje gång. Jag själv brukar påminna mig om att vara litet hygglig mot mig själv när jag glömmer mig och går för fort fram. För godhet har ett alldeles eget tempo, en alldeles egen energi av medvetenhet och närvaro. Något vi förstås också mår bra av.

Ann Marie Lamb
Diplomerad psykosyntesterapeut PSA®
Rektor och verksamhetsledare på Stiftelsen PsykosyntesAkademin

[1] Ur inledningen till Piero Ferruccis: ”Godhetens kraft”.
[2] Piero Ferruccis: ”Godhetens kraft” s 18