Torsdagen den 23 februari föreläser Fredrik Lundh och Angelika Dilschmann för ett femtiotal ledare inom Stockholms kommun. Temat är att ju bättre vi känner oss själva, ju bättre blir våra relationer till andra. Med självkännedom kan vi välja hur vi ska förhålla oss till olika situationer och må bättre, även på arbetet. Vill du veta mer om föreläsningen kontaktar du oss förstås.

Hur vi fungerar i relationer till andra hänger i hög grad ihop med hur väl vi känner och accepterar oss själva. Att lära känna sig själv är också, till stora delar, att lära känna andra. Den kunskapen kan bidra till att ”ryggmärgsreflexen” hej­das och du kan välja hur du vill förhålla dig i olika situationer. En viktig kunskap för de grupper i arbetslivet som arbetar med människor; både chefer anställda, inte minst inom socialvården, skola, hälso- och sjukvård, m.fl. yrkesområden.

Fredrik Lundh, Legitimerad psykoterapeut och diplomerad psykosyntesterapeut PsA, lärare och handledare vid PsykosyntesAkademin.

Angelika Dilschmann, verksam som Arbetslivkonsult sedan 1980, författare till en rad publikationer inom området arbetslivsfrågor, diplomerad psykosyntesterapeut PsA, lärare och handledare vid PsykosyntesAkademin.