Våra italienska kollegor har tagit initiativ till en global psykosynteskonferens som ska gå av stapeln i vackra Taormina på Sicilien. Det kommer att vara ett tillfälle att träffa kollegor från hela världen, låta sig inspireras och kanske själv bidra till programmet.

Den senaste globala konferensen hölls 2012, och innan dess 2000, så det är en möjlighet till internationella kontakter som inte återkommer alltför ofta. Konferensens tema är “Psychosynthesis for the Future“.

Anmälan görs direkt till de italienska arrangörerna, och på deras hemsida kan du också hitta mer information genom att klicka på länken http://www.psicosintesi.it/istituto/psychosynthesis-future/intro

Om du är intresserad av att själv föreslå en programpunkt ska du skicka ditt förslag direkt till arrangörerna på mailadress taormina16@psicosintesi.it helst före den 15 december. Man kan erbjuda en föreläsning, workshop eller en sk ”co-creative group” där gruppen samlas för att samtala runt en tema och den som tagit initiativ till gruppen fungerar som samtalsledare.

Arrangörerna önskar att de förslag som lämnas in passar inom något av konferensens underteman, och för att hitta dem kan du klicka på denna länk http://www.psicosintesi.it/istituto/psychosynthesis-future/call-proposals