Det utvecklande Självet av Molly Young Brown

Om boken, från förlaget:
Det utvecklande Självet ger en bred introduktion till de begrepp och arbetssätt som används inom psykosyntes, med tonvikt på den tillämpning som sker i terapirummet i mötet mellan terapeut och klient. Grundläggande teoretiska begrepp som jaget och Självet, medvetenhet och vilja, integrering av personligheten och transpersonellt uppvaknande presenteras på ett sätt som inte kräver förkunskaper. Metoder och tekniker beskrivs med exempel från terapirummet. Varje kapitel innehåller övningar som läsaren kan pröva för egen del.

Det som i denna, av författaren nybearbetade, upplaga blivit tydligare är betydelsen av ångest och depression som ?friska? signaler i vår växt som människor. Signaler som uppmanar oss att växa vidare i en process att finna vår mening i tillvaron. Molly Young Brown utvecklar nu också sin syn på den enskildes roll som en del av mänskligheten och i ett ännu större levande system. Hon diskuterar i avsnittet ekopsykologi bland annat hur just klienters smärta inför det som händer i världen ofta alltför lätt patologiseras.

Molly Young Brown, M.A.,M.Div., är en internationellt verksam författare och utbildare som regelbundet föreläser och undervisar i USA och Europa. Hon var elev till psykosyntesens grundare Roberto Assagioli. Idag driver hon Intermountain Synthesis Centre i Mount Shasta, Kalifornien och Ashland, Oregon. Förutom Det utvecklande Självet har hon publicerat tre andra böcker.