Om Viljan av Roberto Assagioli

Om boken, från förlaget:
“Om viljan” publicerades första gången 1973, året innan Roberto Assagioli avled vid 86 års ålder. Som det sista han skrev under sin livstid kan den läsas både som en djuplodande text om ett specifikt ämne, viljan, och som en sammanfattning av den erfarenhet och de teorier han utvecklat under ett långt yrkesliv som psykiater.Boken är avsedd att vara ett praktiskt verktyg för utforskandet, utvecklandet och användningen av viljan. Den tar upp inte bara hur vi vanligtvis använder viljan, utan också hur den bäst kan användas. Assagioli beskriver stadierna i en beslutsprocess, olika typer av vilja, och de olika egenskaper som förknippas med viljan.

Viljan är enligt Roberto Assagioli psykets mest centrala funktion. Den balanserar och utnyttjar i idealfallet alla människans övriga aktiviteter och funktioner utan att tränga bort en enda. Den utvecklade viljan kan liknas vid rorsmannen på en båt som håller båten i kurs trots avdrift av vind och strömmar. Roberto Assagioli räknas som psykosyntesens grundare. I sin syn på viljan är han influerad av såväl utvecklingen inom existentiell, humanistisk och transpersonell psykologi, som av äldre traditioner. Detta är den första bok som utges av Assagioli på svenska. Boken är utgiven i samarbete med Psykosyntesakademin.