När Magnus Järnefors besökte Hälsomässan i fjol hamnade han på en föreläsning om psykosyntes. Temat var ”ju bättre vi känner oss själva, ju bättre kan vi fungera i våra relationer”. Det var så intressant att han ville veta mer.

I mars deltog Magnus i PsykosyntesAkademins ”Utveckla din självkännedom”, en två dagar lång workshop som arrangeras vid flera tillfällen varje år. Upplevelsebaserade övningar varvades med teoripass och på frågan vad som gjorde mest intryck svarar han: ”Igenkänningen, hur vi förhåller oss till varandra. Vi har mycket att lära av psykosyntes, särskilt när det gäller våra relationer.”

Som ordförande i STAR, en förening med fokus på hälsa och välbefinnande för anställda inom Stockholms stad, är han engagerad i hur vi mår, både på arbetet och privat. Det hänger ihop. Föreningen organiserar allt från idrottsturneringar och teaterbesök till föreläsningar. STAR utbildar också hälsocoacher som ska inspirera medlemmarna till en bättre livsstil.

Magnus upplever att vår ohälsa till stor del beror på vår livsstil. Med tankens kraft och en positiv inställning kan vi påverka hur vi mår, menar han. Grunden är förstås ett gott självförtroende och tilltro till vår egen förmåga.
”Vi behöver ta reda på vad som begränsar oss. Där kan psykosyntes bidra med användbara verktyg” säger han och tycker att förhållningssättet till människan och hennes potential är inspirerande.

Han nämner energitjuvar som ett exempel på negativ yttre påverkan som vi måste lära oss att hantera. ”Hur ska man förhålla sig till det?” undrar han. ”Vi måste bli bättre på att hantera relationer, istället för att dra oss undan, av rädsla för konflikter.”
Magnus pekar på att så många lever ensamma och fortsätter: ”Skilsmässostatistiken talar sitt tydliga språk, men ensam är inte stark.”

Finns det någonting han är tveksam till när det gäller psykosyntes?
”Nej, faktiskt inte”, svarar han och funderar en stund. ”En utmaning är att förenkla budskapet, paketeringen.”
Han har alltså tänkt ett steg till, hur man kan skapa intresse för något abstrakt, när tiden vi har att kommunicera är så begränsad. Det som är svårt att förstå kan skapa rädsla och motstånd. Nyfikenhet, ett öppet sinne och tillit är viktigt för att ta till sig ny kunskap och komma vidare. En positiv inställning, helt enkelt. Erfarenhet och att vi vågar dela med varandra är viktigt. Det var vad som hände under workshopen.

”Den mest avvaktande var en deltagare i tjugoårsåldern”, berättar Magnus. ”Hon gick in med en förutfattad mening att det var ’flum’, men när vi sammanfattade dagarna sa hon: ’det gick rakt in i mig’.”