Människans natur, Donald Winnicott

Om boken: D.W. Winnicott kan sägas vara den mest inflytelserika infödda Brittiske psykoanalytikern och – tillsammans med Klein och Fairbairn – grundaren av objektrelationsperspektivet. Winnicott gjorde bara ett försök att skriva en sammanställning av sina tankar och erfarenheter och det är “Människans natur”.

Som psykoanalytiker är han förankrad i barnmedicinen och han håller ständigt fäste i kropp – själdynamiken. Denna utvecklingsstudie börjar med fyraår- ingen och arbetar sig bakåt tills den till slut kommer till individens begynnelse.