Den 15 november kl 11-12 kommer psykosyntesare över hela Europa att meditera för fred.

Foto © Marco Michelini

Det är European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy, EFPP, som tagit detta initiativ. EFPPs ledning möts i Florens, psykosyntesens vagga, och leder där ett gemensamt program under en dag på detta tema. Just kl 11-12 inbjuds hela psykosyntesnätverket att sitta en stund, hela timmen eller en del av den, för att reflektera över fred som begrepp och möjlighet.

På Psykosyntesakademin pågår undervisning för fullt den 15 nov, men en stund avsätts för detta. Du som är intresserad av att sitta tillsammans flera stycken kan gå in på Facebookgruppen Psychosynthesis for Peace 15 nov och se om du hittar några vänner att sitta med där.