Genom västerländska buddhister som Jack Kornfield har ”mindful meditation” introducerats till Västvärlden. Genom sina studier i psykologi har han kombinerat österländsk buddhism med västerländsk kunskap om människans psyke och beteende. Flera av hans böcker är välförtjänta storsäljare. [1]

På hans hemsida finns många meditationer att lyssna till och delta i [2]. En skattkammare att utforska för den som söker att utveckla kvalitéer som exempelvis kärleksfullt tålamod, glädje, acceptans i sitt liv.

Genom läkaren Jon Kabat-Zinn har mindfulness blivit ett välkänt begrepp. Mindfulness övningar med fokus på andningen används numera med framgång hos personer som lider av stress, främst i arbetslivet. Metoden MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) har hjälpt otaliga tillbaka till ett fungerande liv och arbetsliv. Jon Kabat-Zinn praktiserade själv meditation dagligen och märkte att meditationens fokus på andningen hjälpte honom själv att minska oro och stress. När han så började introducera detta bland sina patienter så började begreppet mindfulness spridas som ett välkänt begrepp. Meditation utan religiös koppling. På hans hemsida kan du läsa mer [3]. Om du googlar på hans namn så kan du hitta korta meditationer att själv lyssna till.

Det finns fler tekniker för meditation, bland andra Zen Meditation [4], Transcendental Meditation och Acem Meditation. Och det finns förstås många fler att nämna, inte minst har framväxten av Yoga inneburit att meditation och mindfulness har kommit in i livet för att stanna hos oändligt många utövare.

Teknikerna och fokus skiljer sig något men grunden är densamma. Detta är en glädjande utveckling. Vi människor mår bra av att meditera. Vi kan till och med må ännu bättre av att meditera. Läkare och psykiatriker rekommendera allt oftare meditation och mindfulness som en läkande behandling.

”Meditation kan reparera en utbränd hjärna”.
(Åsa Nilsonne, läkare, psykiatriker och författare)

Inom psykosyntesen används meditation regelbundet. Meditation kan ges olika innebörd och huvudinnebörden är tänkande och meditation. Alltså att man har en avsikt som är mer än andningens lugn och närvaro, även om andning och medveten närvaro är nödvändiga för att meditera över huvud taget.

”I mer avgränsad mening kan det betraktas som synonymt med disciplinerande begrundan av en idé. I vidare bemärkelse omfattar den andra typer av inre handling som förutsätter disciplinerat tänkande. I psykosyntesen uppfattas och bedrivs meditation i denna vidare mening. Därför ska vi ange rätt terminologi för de typer av meditation som vi vill diskutera. De tre huvudtyperna är reflekterande meditation, receptiv meditation och kreativ meditation.” [5]

Det första steget när man vill meditera är att förbereda sig. Roberto Assagioli skriver om att vi börjar med att ta steget från att vara i det yttre livet, vardagslivet, där vi har olika aktiviteter och intressen, där vi alltså är orienterade utåt. Det första steget är alltså det steg där man tar ett medvetet beslut att meditera.

Jag själv brukar tillägga här att förberedelserna först kan handla om att skapa de rätta förutsättningarna i rummet för att meditera. Ju mer erfaren och van man blir, ju mer förlorar de yttre förutsättningarna betydelse, men särskilt i början bör man lägga fokus på att kratta manegen. En lugn hörna, en stol, en kudde, kanske dämpad musik, avskildhet från övriga familjens stoj brukar vara första steget att skapa förutsättningar i det yttre.

En ritual kan också förstärka intentionen att meditera. Att tända ett ljus inför meditationen kan vara en sådan ritual. Jag brukar för säkerhets skull påminna om att det ljuslyktan ska vara brandsäker. Det finns också batteriljus, som kan fungera på samma sätt att med ljuslågans hjälp skapa lugn.

När vi skapat de yttre förutsättningarna, så kan vi gå vidare till att skapa de rätta inre förutsättningarna för meditation. Förberedelsen sker inom tre områden: det fysiska, känslomässiga och intellektuella.
1. Fysisk avslappning – man eliminerar så grundligt som möjligt all muskel- och nervspänning.
2. Känslomässig samling – man eftersträvar ett tillstånd av inre lugn.
3. Intellektuell samling – man styr intellektets intresse och uppmärksamhet inåt. [6]

De tre huvudtyperna av meditation är sedan:
• Reflekterande meditation.
• Receptiv meditation.
• Kreativ meditation.

För att lära sig att meditera med reflekterande meditation behöver vi ha klart för oss att intellektet i själva verket är ett ”instrument”, ett inre verktyg och att vi måste avidentifiera oss från det för att kunna använda det som vi vill. En viss distans, en viss frigörelse från intellektet är alltså nödvändigt för att vi ska kunna använda intellektet på ett djupare och reflekterande sätt. I reflekterande meditation riktas intellektets öga horisontellt.

”I receptiv meditation riktas intellektets öga uppåt och försöker upptäcka vad som finns på ett högre plan än det vanliga medvetandets och själva intellektets.” [7]

I den receptiva meditationen är det första stadiet tystnad. Det är nödvändigt för att kunna ta emot en intuitiv föreställning, en inspiration, ett budskap. Först behöver man avlägsna allt som hindrar intuitionen från att ta sig in i medvetandesfären. Ordet intuition kommer från det latinska verbet ”intueri” som betyder att se innanför.

Meditation kan vara kreativ meditation på grund av sin ”inre handling”. Att använda den kreativa kraften hos tänkande och alla andra psykologiska krafter är något vi gör hela tiden, om än omedvetet. Att medvetet börja använda kreativ meditation för att frammana bilder och symboler av det vi längtar efter, kan ha en kraftfull effekt i vardagen. Om ”energi följer tanke” så är det viktigt att formulera sin idé och klä den i bild.

På PsykosyntesAkademin ordnar vi meditationskvällar baserade på psykosytntesens meditationer. Mer information om tider kommer finnas i vårt Kalendarium på hemsidan [8] inför starten av höstterminen.

Ann Marie Lamb
Diplomerad psykosyntesterapeut PSA®
Rektor och verksamhetsledare vid Stiftelsen PsykosyntesAkademin

[1] Några av böckerna skrivna av Jack Kornfield är: ”After the Ecstasy, the Laundry”, ”A Path with Heart” och ”A Lamp in the Darkness”.
[2] https://jackkornfield.com/meditations/
[3] https://www.mindfulnesscds.com
[4] http://www.stockholmzencenter.se
[5] Roberto Assagioli: ”Om viljan” s 219

[6] Roberto Assagioli: ”Om viljan” s 219.
[7] ”Om viljan” s225.
[8] https://psykosyntesakademin.se