Ordet inspiration, att inspireras eller inspirera, vad betyder det egentligen tänker jag när jag stannar upp en stund i ögonblickets ’nu’ och ser vår uppmaning ”låt dig inspireras” i tryck på hemsidan.

Vad menar vi egentligen med vår uppmaning och vad betyder det att låta sig inspireras? Jag börjar med att försöka förstå hur ordet inspiration eller verbet inspirera har uppkommit.

I Nationalencyclopedin* läser jag att ordet inspiration kommer av latinets inspira’tio, som i sin tur kommer av inspi’ro, som betyder ’blåsa i’, ’inandas’, blåsa liv i’.

Härligt, tänker jag! Att andas in och känna inspiration, känna livsenergin, det väcker hos mig associationer som glädje, lust, vilja, kraft. Det är verkligen något vi önskar att du ska finna hos oss.

När jag googlar på ordet inspiration så finner jag fler förklaringar, bland annat på Wikipedia**, där jag läser att ordet historiskt har använts av kristna för att beskriva en ingivelse från Gud.

Intressant, tänker jag då och funderar på det här med ingivelser. Inom psykosyntesen vänder vi oss inte till någon speciell grupp av troende. Vi vänder oss till dig som vill förstå ditt liv, veta vem du är och vad som ger dig mening i livet. Psykosyntesen är en djupt inkluderande och humanistisk psykologi, som utforskar de existentiella och transpersonella dimensionerna av livet. Psykosyntesen integrerar den västerländska vetenskapliga inriktningen inom psykologin med den österländska synen på människan som en själ. Genom det kan vi säga att en ingivelse blir från mig själv till mig själv. Från min högre medvetenhet till min vardagsmedvetenhet. Ingivelsen är den intuitiva insikten, som ger resonans åt mina beslut.

Jag läser vidare att ordet inspirera idag oftast används i talspråk i betydelsen att motivera, som när något sker i det yttre som skapar en känsla av inspiration och uppmanar till handling.

Här stannar jag till, känner efter och det känns bra! Vi vill inspirera genom våra berättelser från psykosyntesens värld. Vi vill bjuda in till inspirerande möten och fördjupande utforskning. Vi vill dela med oss av det som är psykosyntesens förhållningssätt i livet och metod för självkännedom, till och med långsiktigt en väg till självförverkligande.

Välkommen och må du finna inspiration!

Ann Marie Lamb
Diplomerad psykosyntesterapeut PSA®
Rektor vid Stiftelsen PsykosyntesAkademin

* https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/inspiration
** https://sv.wikipedia.org/wiki/Inspiration