Om vi ska överleva som art måste vi erkänna vårt ömsesidiga beroende av varandra och av jorden och handla därefter. Vi måste acceptera och utveckla vår oerhörda potential som ännu inte kommit till uttryck, individuellt och gemensamt. Vi måste omvandla de mönster av fruktan och tvivel som hindrar oss från att vara allt vi kan vara för oss själva och världen. Transformeringen börjar i hjärtat och hjärnan hos oss alla.

Molly Young Brown