Under fyra veckor i april och maj, med start 14 april, erbjuder psykosyntesterapeuterna Erik Hedblad och Susanne Halsius möjligheten att bekanta sig med psykosyntes hos våra vänner på online-plattformen Ekskäret Anywhere.
Varje tillfälle ger ett smakprov på hur vi med hjälp av psykosyntesens förståelseram kan öka vår medvetenhet och verka från en mer autentisk plats. Med avstamp i medveten närvaro går vi mot att expandera vårt medvetande och vår förmåga att hålla komplexitet.
Erik och Susanne delar med sig av teori och erfarenhet på teman men framförallt så är dessa workshops tillfällen att delta och få bekanta sig med psykosyntesens rikedom. Dessa tillfällen kommer präglas av deltagande, att uppleva och dela.
Detta är en onlineaktivitet som sker på Ekskäret Anywhere: www.ekskaret-anywhere.se
För att anmäla dig behöver du ett (kostnadsfritt) medlemsskap på Anywhere. Gå med nu och anmäl dig när du har loggat in!
Du kan delta i en eller alla träffar:
14/4 PERSONLIGHETENS MASKER
Om att leva mer autentiskt och närma sig jaget bakom maskerna
21/4 BORTOM MINDFULNESS – VILJAN
Om att agera med medvetenhet
28/4 SJÄLENS RÖST, POST-KONVENTIONELLT MEDVETANDE
Om att ställa personligheten till själens förfogande
5/5 SYNTES
Om att leva livet som en process
Månadens gästlärare: Susanne Halsius & Erik Hedblad
Övrig information:
– Språket svenska
– Se till att ha lugn omkring dig.
Varmt välkommen!