Hösten 2012 blev PsykosyntesAkademins rektor Eva Falck invald som vice ordförande i EFPP (European Federation of Psychsynthesis Psychotherapy). President Tan Nguyen skriver i ett öppet brev till alla medlemmar hur glad han är att EFPP har bidragit till att psykosyntes ses som en fullvärdig psykoterapeutisk metod av EAP (European Assosciation for Psychotherapy).

“Now is the time for EFPP to offer an inspirational place for the European Psychosynthesis community as a whole while remaining a psychotherapy organization. That is the purpose of opening the organization to individual members and associate members.”

 

Läs Tan Nguyens brev här >>