Att visa godhet är att göra ett ställningstagande,
vilket i sig kanske inte hjälper men det är åtminstone en utgångspunkt.

Piero Ferrucci