Psykosyntesen förflyttar perspektivet bort från det patologiska och mot upptäckten av den väldiga potential som finns, för det mesta slumrande, inom varje människa.

Molly Young Brown