Varje gång vi ”identifierar” oss med en svaghet, en brist, en fruktan eller någon personlig känsla eller drift, begränsar och förlamar vi oss själva.

Roberto Assagioli