Psykosyntesen är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som inte längre vill vara slavar under sina ega fantasiföreställningar eller under yttre inflytande, som vägrar att passivt underkasta sig de psykologiska krafternas spel inom sig och som är fast beslutna att bli herrar över sina egna liv.

Roberto Assagioli