Förutom den så kallade ”Äggmodellen över människans psyke”, vilken är central i psykosyntesens arbete med personlig utveckling, så definierade Roberto Assagioli ytterligare en modell med stor betydelse för var och en som vill ta proaktivt ansvar för sitt liv. Det är det så kallade ”Stjärndiagrammet”.

Stjärndiagrammet ger en bild av människans psykologiska funktioner. De psykologiska funktionerna är som ett signalsystem inifrån oss själva, ett kommunikationssystem. Ju mer medvetna vi blir om de vi blir om kroppens signaler, som impulser, önskningar, känslor, tankar ju friare blir vi att välja vad vi vill agera på för signaler. Då blir vi också mer öppna för fantasi, intuition och de mer kreativa aspekterna av våra psykologiska funktionerna.

De nedre delarna i stjärnan passar in i äggmodellens lägre omedvetna fält. De övre delarna i stjärnan passar in i äggmodellens högre omedvetna fält. Och i mitten finns viljan, som är det medvetna ”Jagets styrfunktion”. Dessa krafter samverkar vilket ibland sker mekaniskt och vi bara kidnappas av våra känslor, men med träning så kan vi öka vår medvetenhet och välja från den plats som är ”Jagets”.

1. Förnimmelser, sensationer.
2. Affekter, känslor.
3. Impulser, önskningar.
4. Fantasi.
5. Tankar.
6. Intuition.
7. Viljan.
8. Jaget, det personliga självet.

Våra sinnesförnimmelser är basen för allt vi upplever i kroppen. (1) Vi har en kropp och vi kan observera den. Det är i kroppen vi upplever emotioner och känslor (2) och det är i kroppen vi kan märka våra impulser och önskningar (3) både som en önskan att höra till och en impuls att rygga tillbaka. Det här är nära länkat till vår fantasi (4), som tar oss vidare och blir som en språngbräda till att transformera den existerande världen och skapa nya möjligheter inom alla fält; personliga, interpersonella, artistiska, vetenskapliga etc. Tankens funktion (5) verkar vara en grundprincip i mänsklig identitet, som i Descartes välkända ord: ”Cogito ergo sum”, ”Jag tänker alltså finns jag”. En högre form av mental aktivitet är intuitionen (6). Den går bortom de vanliga rationella och resonerade processerna och bär med sig plötslig insikt och syntes. I mitten av stjärnan finns viljan (7), den funktion som är närmast det inre självet ”Jaget” (8), den dirigent som ger de andra funktionerna rätt klang och tempo, som musikinstrument i den inre orkestern.

Roberto Assagioli var före sin tid i insikten om människans psykologiska funktioner. Modern hjärnforskning kan visa hur dessa reaktioner syns i olika delar av hjärnan. Man kan också visa hur meditation och mindfulness-utövning minskar stress samt ökar acceptans och förmågan att släppa taget om hindrande tankar och reaktioner.

Genom arbetet med psykosyntesens utvecklingsprocess så kan vi harmonisera de olika funktionerna, förfina de starka funktionerna och stärka de mindre utvecklade.

När vi kombinerar Assagiolis äggmodell med stjärnmodellen så ser vi hur den intuitiva funktionen hör samman med det högre Självet, hur viljan, den centrala funktionen hör samman med det personliga ”Jaget” och så vidare.

Tillsammans blir ägget och stjärnan en karta för den utveckling och transformation vi längtar efter i våra liv.

Ann Marie Lamb
Diplomerad psykosyntesterapeut PSA®
Rektor vid Stiftelsen PsykosyntesAkademin