Let us realise the contribution we can make

Let us realise the contribution we can make

”I make a cordial appeal to all therapists, psychologists and educators to actively engage in the needed work of research, experimentation and application. Let us feel and obey the urge aroused by the great need of healing the serious ills which at present are...
Psykosyntesens idealmodell

Psykosyntesens idealmodell

Att arbeta med visuella bilder är en viktig teknik i psykosyntesens utvecklingsprocess. Vi bär inom oss olika självmodeller, som bilder av den vi är. Att medvetandegöra de inre självbilderna eller delpersonligheterna är ett första steg och ett mycket viktigt steg i...

Assagiolis arkiv 11 april

Välkommen till en intressant föreläsning och filmvisning om Roberto Assagiolis nya arkiv, kallat Alle Fonti Arkivet, som växer fram i Florens under ledning av den italienska psykosyntesgruppen “Alle Fonti”. Så sent som 2006 hittades dokument på vinden i...