”From the Eternal, out of the past, in the present, for the future”

Det här är ett av mina favoritcitat från Assagioli. Det innefattar så mycket. Det bär ett löfte om något framväxande, något vi är med och skapar idag – och det innefattar allt det vi arbetar med inom psykosyntes. Det omfattar hela upplevelsen av psykosyntes. Vi har hela vår livshistoria men vi är inte vår historia. Det vi gör idag, skapar vår framtid. Ju mer vi ökar vår medvetna närvaro i nuet, ju mer medveten kan vi vara när vi väljer vad vi vill göra och vem vi vill vara. Även om vi inte vet vad vår framtid kommer att medföra, är vi mer än passiva åskådare, vi är medskapare till vårt framtida öde.

Psykosyntesen är på så vis både en livsberättelse och berättelsen om att gå från något, som har varit, till något nytt. Psykosyntesen är en förändringsresa och det är en förändringsresa för såväl individer som grupper och organisationer.

För mig, som har haft den stora förmånen att under tre år vara rektor och verksamhetsledare vid det nu 30-åriga utbildningsinstitut som är Stiftelsen PsykosyntesAkademin, har förändringsresan ytterst handlat om stiftelsens mål, arbetssätt och identitet.

Drömmen om att ”nå fler med mer” av psykosyntes har blivit en levande verklighet. Vi möter fler och fler på våra nya kurser och event. Vi märker också ett ökande intresse för grundkursen Essentials och för den tvååriga grundutbildningen i personlig psykosyntes, liksom för de två fortsättningsåren med terapeututbildningen. Inflödet av elevklienter är också högt, vilket är ett gott betyg till våra psykosyntesterapeuter under utbildning.

För mig, som fått möta elever som börjar ta emot klienter, dvs elever som kan kallas psykosyntesterapeuter under utbildning, har det varit djupt berörande att komma i kontakt med den oerhörda glädje de utstrålar och den känsla de beskriver av att göra ett så meningsfullt arbete. Aldrig tidigare har det stått så tydligt för mig hur var och en som kommer i kontakt med psykosyntes och går hela vägen genom den personliga psykosyntesen till den integrerande och självförverkligande delen av utbildningen, faktiskt utstrålar denna glädje och känsla av nåd. Att få bidra till någon annans helande och växande genom psykosyntesens holistiska och inkluderande arbetssätt, det är att påbörja vägen till ett självförverkligande. Och den resan, den tar aldrig slut.

Det gör inte min resa heller, men när jag nu går ut i världen igen så är det med stor tacksamhet till alla er jag mött i nuet på min väg som rektor för denna fantastiska stiftelse med sin historia och för den framtid som hela tiden vävs in i nuet.

Jag kommer att sakna er alla och jag kommer med stor tillförsikt överlämna denna meningsfulla uppgift som rektor för Stiftelsen PsykosyntesAkademin till min kommande efterträdare. Varmt lycka till med nästa etapp på resan!

Stockholm i juni 2019
Ann Marie Lamb
Diplomerad psykosyntesterapeut PSA®
Rektor och verksamhetsledare för Stiftelsen PsykosyntesAkademin