Dans och rörelse med Rosie Manton

Rosie Manton är en mycket omtyckt lärare hos oss. Tisdagen – onsdagen den 25 – 26 september 2012 håller hon en tvådagarskurs i rörelse och dans på temat “Living Life Through Dance & Creativity”. Deltagarantalet är begränsat, så anmäl ditt...