Margo Russell-stipendiet till Carolina Welin

År 2013 års stipendium till Margo Russells minne har tilldelats Carolina Welin. Stipendiet delas traditionellt ut i samband med firandet av Margo Russell-dagen den 4:e juni. Stipendiatens namn brukar inte avslöjas förrän vid själva stipendieceremonin, så även i år....