Sommarskolan för en ljusare framtid

Psykosyntes är en av flera nycklar till att förstå det som händer i världen inte bara ur ekologisk eller ekonomisk synvinkel, utan också ur ett andligt perspektiv. Hur ska vi förstå den kollektiva andliga utmaning som världen står inför och vilken roll kommer...