Eva Sanner

Eva Sanner, styrelseledamot PsA, deltar i organisationsgruppen för Sommarskolan 2014

Psykosyntes är en av flera nycklar till att förstå det som händer i världen inte bara ur ekologisk eller ekonomisk synvinkel, utan också ur ett andligt perspektiv. Hur ska vi förstå den kollektiva andliga utmaning som världen står inför och vilken roll kommer psykosyntes att spela? Vilken roll vill vi att den ska ha? Jag tror personligen att först om vi ser det som händer även ur ett andligt perspektiv har vi möjlighet att finna de nya, kreativa och djupgående förändringar som är nödvändiga för att göra framtiden ljus för våra barn och barnbarn.

Under några fullspäckade dagar på Sätra Brunn 6-10 augusti 2014 äger EFPPs sjätte sommarskola rum. Det blir tillfälle att dels välja ett av sju seminarier (4 förmiddagar) dels välja bland sju seminarier varje eftermiddag. Många av seminarierna och workshoparna har tagit fasta på temat för i år, som är kris och transformation kopplat till den globala situationen som påverkar oss alla.

Vi har också spännande kvällsprogram där vi bl a har förmånen att välkomna Ann Heberlein, lektor i etik vid Lunds universitet och författare till ”Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva” och ”Ett gott liv”, i ett samtal med Massimo Rosselli.

Vi får också träffa Jockum Nordström, som bidrar med sina tankar om kreativitet, tillsammans med EFPP:s ordförande Tan Nguyen.

Vi som arbetat med programmet till sommarskolan hoppas att dessa dagar ska inspirera inte bara i arbetet med klienter, utan också skapa nya kontakter mellan psykosyntesterapeuter och –studenter i olika länder, så att vi tillsammans kan arbeta för att stärka psykosyntesens roll i framtidens Europa. Kom du också!

/Eva Sanner

Sommarskolan 2014 hålls på kursgården Sätra Brunn utanför Sala och tar redan nu emot bokningar. Deltagarlistorna till de olika seminarierna fylls på. Vilka workshops och seminarier vill du delta i? Alla information du behöver finns här. >>