Bli upptäcktsresande i ditt eget liv

Bli upptäcktsresande i ditt eget liv

Erik H Eriksons forskning och beskrivning människans olika utvecklingsstadier har integrerats i olika psykologiska inriktningar. Arbetet med det “Inre Barnet” inom psykosyntesen har mycket av sin grund i hans beskrivning av de olika utvecklingsstadier vi...