Erik H Eriksons forskning och beskrivning människans olika utvecklingsstadier har integrerats i olika psykologiska inriktningar.

Arbetet med det “Inre Barnet” inom psykosyntesen har mycket av sin grund i hans beskrivning av de olika utvecklingsstadier vi går igenom innan tre års ålder och de olika cykler som följer därefter.

För den som tycker om att läsa är detta en klassiker, uppdaterad med livscykeln för den riktigt gamla.
För den som vill kombinera upplevelsebaserad inlärning med teori finns kursen “Essentials” och den tvååriga grundutbildningen i “Inre ledarskap”.
För den som vill utforska i terapirummet finns diplomerade psykosyntesterapeuter att vända sig till psykosyntesföreningens hemsida. Där finns uppgifter om psykosyntesterapeuter diplomerade från både PsykosyntesAkademin i Stockholm och PsykosyntesInstitutet i Göteborg.

Det finns många vägar till att bli en upptäcktsresande i ditt eget liv!