Tillfällen att visa godhet eller vänlighet finns överallt.
Det ser livet till. Det uppstår alltid tillfällen att uttrycka och praktisera godhet, bara man upptäcker dem.

Piero Ferrucci