’Ubuntu’ – en skön filosofi om medmänsklighet

Första gången jag hörde talas om begreppet ’ubuntu’ var jag jag såg ett foto på en grupp barn med nakna fötter och ben, sittande i ring med de uppåtvända fötterna som en harmonisk cirkel i mitten. Några av dem ville inte äta sina medhavda äpplen ”för hur skulle jag kunna äta och vara glad när du är utan” (ubuntu). De delade alltså sin medhavda frukt med alla barnen, så fick alla känna samma smak och bli nöjda på samma sätt.

Ubuntu som lär betyda ”jag är därför att vi är” eller ”medmänsklighet till andra.”[1] ”Jag är vad jag är på grund av vilka vi alla är.” [2]

Jag tycker så mycket om begreppet ’ubuntu’, som jag tycker tar in en högre dimension i begreppet medmänsklighet. Mer än den i och för sig mycket vackra gyllene regeln ”Gör inte mot andra som du inte vill att de ska göra mot dig”, vilken sägs återfinnas i alla de sex världsreligionerna och filosofierna. Den gyllene regeln som alltså förenar människor på alla kontinenter i en gemensam värdering som medmänsklighet. [3]

Den gyllene regeln är som en fin levnadsregel.

Begreppet ’ubuntu’ har en filosofisk ton, som bjuder in till eftertanke.
”A person is a person through other people’ strikes an affirmation of one’s humanity through recognition of an ‘other’ in his or her uniqueness and difference. It is a demand for a creative intersubjective formation in which the ‘other’ becomes a mirror (but only a mirror) for my subjectivity. This idealism suggests to us that humanity is not embedded in my person solely as an individual; my humanity is co-substantively bestowed upon the other and me. Humanity is a quality we owe to each other. We create each other and need to sustain this otherness creation. And if we belong to each other, we participate in our creations: we are because you are, and since you are, definitely I am. The ‘I am’ is not a rigid subject, but a dynamic self-constitution dependent on this otherness creation of relation and distance”.
(Michael Onyebuchi Eze)

Ni som följt mina artiklar under de 100 dagarna med psykosyntes (#100dagarpsykosyntes) börjar vid det här laget säkert ana att jag ser att ’ubuntu’ kommer in i psykosyntesen… Här följer några av de områden jag ser har beröringspunkter med ’ubuntu’.

Visionen på Stiftelsen PsykosyntesAkademin är ”en medmänskligare värld” så vi ser verkligen psykosyntesen som ett förhållningssätt till livet, som inte bara är koncentrerat till det egna jaget utan öppet och inkluderande till en mångfald av människor och sätt att visa sig för världen.

Det finns även ett slags tjänande i att utbilda sig till psykosyntesterapeut, som för att tjäna en annan människas väg till självförverkligande.

Det finns också ett tjänande i att ta in psykosyntes i organisationer, i relationer, i familjesystem.

Det finns till syvende och sist ett tjänande även i den globala psykosyntesen så som den tillämpas i främst USA och England.

Medmänsklighet är att vara till nytta för sina medmänniskor och för allt som bidrar till en god planet och samtidigt uppleva medmänsklighetens goda nytta inom sig själv.

Mer kommer säkert att följa om detta intressanta och viktiga område.

Kom ihåg ’ubuntu’ – jag är därför att vi är’.

Ann Marie Lamb
Diplomerad psykosyntesterapeut PSA®
Rektor och verksamhetsledare vid PsykosyntesAkademin

[1] Wikipedia: Ubuntu
[2] Från en översättning gjord av den liberianska fredsaktivisten Leymah Gbowee
[3] Karen Armstrong: ”The six great transformers”