Under perioder av tystnad och meditation, i stunder då vi omsorgsfullt granskar våra motiv och noggrant överväger och fattar beslut, hör vi ibland en ”röst”, liten men tydlig, som manar oss till en viss handlingslinje, en maning som skiljer sig från det som kommer från våra vanliga motiv och impulser. Vi känner att den kommer från vårt väsens innersta kärna.

Roberto Assagioli