Fredrik Bengtsson föreläser
Vi lever i en tid då människor har det bättre än någonsin på ett yttre plan och samtidigt som många mår sämre än någonsin på insidan. Att förstå det till synes irrationella i denna paradox är en av vår tids viktigaste frågor att hantera.

Utbrändhet och psykisk ohälsa har klättrat upp till den främsta diagnosen och den primära orsaken till sjukskrivningar i vårt land. Trots att vi levt med detta hälsoproblem i snart ett decennium har vi svårt att överge perspektivet att detta är ett individproblem och att lösningen är mediciner och att lära människor att bättre förhålla sig till stressen och pressen i vår tid.

Fredrik Bengtsson är psykolog, författare och konsult inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. Hans inriktning är den existentiella och han har de senaste 15 åren hjälpt flera tusen människor att vända psykisk ohälsa och att finna läkning från utbrändhet genom ett behandlingsprogram som grundar sig på den existentiella psykologin och filosofins fokus på värderingar och människans grundläggande frihet.

Den linje som Fredrik driver i sitt arbete handlar om att förstå att implikationen av att vi lever i ett postmodernt samhälle innebär att människan har en stor grad av frihet att forma sitt liv på det sätt som hon finner meningsfullt. Problemet är att många inte utvecklat en djupare kännedom om sig själva, sina behov och drivkrafter. Kontakten med den andliga dimensionen har satts på undantag under industrisamhällets och Folkhemmets framväxt. Med frihet kommer ansvar men hur ska man kunna ta ansvar för sina val om man inte vet vad man bör välja eller varför? Kanske är det just i denna diskrepans mellan yttre frihetsgrad och oförmåga att hantera livets olika val och ansvaret för livets utformning som därmed följer, som är själva roten till den vilsenhet den ångest och oro som präglar vår tid?

Välkommen till denna föreläsning där Fredrik Bengtsson förmedlar sin bild av vår tid vårt samhälle och vårt arbetsliv och hur människan förhåller sig eller snarare hur hon inte förmår förhålla sig till de rådande paradigmen. Vägen Vidare – om utbrändhet som en möjlighet? Är titeln på en av Fredriks böcker vars syfte är att vända på synen på utbrändhet och psykisk ohälsa som en sjukdom för att istället se att människan nått en existentiell gräns där livet behöver vidgas och bli större för att tillvaron ska färgas v mål och mening. Står vi kanske på tröskeln till ett Paradigmskifte där är de som bryter ihop som har svaren?

Datum Onsdag den 17 maj 2017
Samling Från kl 18.00 är du välkommen
Tid Kl 18.30-20.00 med en avrundande tid boksignering
Plats Tengdahlsgatan 32, 2tr i PsykosyntesAkademins lokaler
Kostnad 250 kr för privatpersoner och 250 kr plus moms för företag
Betalning Kontant (obs!) och kvitto lämnas vid behov
Anmälan Obligatorisk anmälan i mail till info@psykosyntesakademin.se med uppgift om ditt namn, epost, mobilnummer. Märk ditt mail med ”Anmälan 17 maj”
Bekräftelse Vi skickar bekräftelse i den ordning anmälningarna når oss
No-show Om du anmält dig och inte dyker upp så fakturerar vi en no-show avgift om 250+50, dvs 300 kr
Avbokning Senast 24 timmar innan föreläsningen så vi kan lämna platsen vidare