Vi har alla inom oss våra upplevelser från tidigare åldrar. Åren blir som årsringar i trädet, lager på lager läggs till de tidigare. Ibland blir det ett brott i ringarna, ett märke, en spricka. Ibland är sprickorna längre och följer med oss när vi lägger årsring till årsring i vårt växande.

Vi har alla varit barn. Vi har alla minnen. Vi har alla omedvetna och djupt liggande minnen från vår barndom. Upplevelser som skapar känslor av förlust eller chock finns hos alla, som egna inre upplevelser av till synes odramatiska händelser. Vi har alla ett inre barn, en tidig version av oss själva. Det inre barnet förstod inte världen kognitivt, hade inte förmågan. Som vuxen kan man arbeta med detta genom ett inre arbete.

En som skrivit många böcker om just detta inre arbete genom psykodrama är psykologen och psykoterapeuten Martha Cullberg Weston. (1) Inom psykosyntesen ingår detta naturligt genom tillämpningen av visualiseringar, meditation och mindfulness övningar som kan leda till ökad medkänsla, acceptans och försoning.

Obearbetade minnen går att bearbeta. Även djupt traumatiska minnen går att bearbeta, men kräver stor varsamhet, medkänsla och lång tid. Det inre barnet behöver bli förstådd och förstå.

När vi läser om det som sker i krigets Syrien, Libanon, Jemen, så är det förmodligen bilderna på barnen som berör oss allra mest. De väcker raseri, frustration, känslor av maktlöshet och en förtärande djup empati. Alla de känslor som var och en av oss känner i den stund vi ser bilder på oskyldiga barn, som lider under krigets fasa. Barnen som ju vi vuxna ska skydda och ta hand om.

Många reser ut för att på plats handgripligen lindra nöd. Läkare utan gränser gör ett enastående arbete för medmänskligheten i världen, för att lindra nöden och lidandet. Andra bidrar ekonomiskt, praktiskt, ideellt.

För barn i krig, för barn på flykt är det allra viktigaste att inte komma ifrån sina föräldrar, sina närmaste. I krigets elände är ”ett vi” trots allt en trygghet.

Att därför som USA idag med stöd av en lagparagraf skilja barn, små barn, spädbarn, barn av alla åldrar, från sina mödrar, fäder, anhöriga är grymt, omänskligt och ovärdigt en nation, som genom sitt ”Statute of Liberty” välkomnar den behövande.

”Not like the brazen giant of Greek fame,
with conquering limbs astride from land to land;
Here at our sea-washed, sunset gates shall stand
A mighty woman with a torch, whose flame
Is the imprisoned lightning, and her name
MOTHER OF EXILES. From her beacon-hand
Glows world-wide welcome; her mild eyes command
The air-bridged harbor that twin cities frame.
’Keep, ancient lands, you storied pomp!’ cries she
With silent lips. ’GIVE ME YOUR TIRED, YOUR POOR,
Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tost to me,
I lift my lamp beside the golden door!’ ”

Vi påverkas alla av det som sker i vår omgivning, i vår närmaste omgivning och i den större omvärlden. Att handla, att agera kan hjälpa någon att hantera de smärtsamma känslor, som väcks inom en. Som att skriva en artikel som den här till exempel eller bidra ekonomiskt till ideella organisationers arbete för att lindra nöd eller på något sätt agera för att hjälpa en medmänniska i nöd.

Men om det inte räcker eller är möjligt, vad gör man då? När man dag efter dag känner allt detta inför de nyhetsbilder och reportage som kommer.

Det viktiga är att inte lägga locket på, att inte bli likgiltig, att inte glömma bort sina egna känslor, sitt eget inre barn, att inte glömma bort de egna barnens tysta behov. Barn är inte alltid bäst på att säga vad de behöver, för det kanske de inte vet.

Som förälder kan du tala med dina barn om de är stora nog att se och höra eller läsa om det som sker just nu i världen och där barn drabbas. Om du är osäker på hur du ska tala eller vad du ska säga, googla på Martin Forster, psykolog med inriktning på barn eller Liria Ortiz, psykolog med specialitet på metoden Motiverande Samtal. De skriver både i Dagens Nyheter, men finns också med artiklar och föreläsningar på nätet.

Om du själv vill ha någon att tala med, som professionellt kan möta dig i utforskande och bearbetande samtal, så finns inom psykosyntesen välutbildade psykosyntesterapeuter. Sök dem i yrkesregistret på www.psykosyntesföreningen.se där du finner utbildade från både PsykosyntesInstitutet i Göteborg och Psykosyntesakademin i Stockholm.

Du kan också söka samtalsterapi till reducerad kostnad hos någon av våra psykosyntesterapeuter under utbildning och handledning. Information om detta hittar du på www.psykosyntesakademin.se.

Separation och förlust är en del i existensens villkor, en del i att vara människa. Det finns många olika sätt att arbeta med detta i stödsamtal eller terapeutiska samtal. Sök dig fram. Finn det som känns rätt för dig.

Barn behöver oss vuxna. Ditt inre barn behöver dig. Barn behöver en vuxen för att få hjälp att tolka inre upplevelser av det som sker. Barnen är framtiden.

Ann Marie Lamb
Diplomerad psykosyntesterapeut PSA®
Rektor och verksamhetsledare på Stiftelsen PsykosyntesAkademin

(1) http://www.enigma.se/cullbergweston/default1.htm