Vi inser att vi är ”levande subjekt” med förmåga att välja, relatera till andra, åstadkomma förändringar hos oss själva, hos andra och i förhållandena omkring oss.

Roberto Assagioli