Anmälan via info@psykosyntesakademin.se eller tel 08-641 47 00.

Medarbetarskap genom Självkännedomegg01

Genom att förstå oss själva bättre, hur vi påverkas av andra och hur vi själva kan påverka, kan vi utveckla ett gott medarbetarskap. Under den här kursen får du utforska dina olika sidor, olika roller och dina, ibland kanske, motsägelsefulla viljor.

Under två dagar arbetar vi med vår inre förändringsvilja och vår motivation. Vi tittar också på vilket ansvar man bör ta i rollen som medarbetare.

Välkommen att prova på konkreta metoder för fungerande samarbete i grupper!

Om utbildningen

Du bekantar dig med mönster som vuxit fram ur dina tidigare erfarenheter och som påverkar dig och ditt agerande på arbetsplatsen idag.

Du får tillfälle att tillsammans med övriga deltagare utforska och pröva, inte bara olika sidor av dig själv, utan också hur du förhåller dig i relation till andra. Genom djupare möten med andra får du inblick i vad som begränsar dig och dina styrkor. Vårt mål är att du inspireras att ta nya steg mot att förverkliga din potential.

Kursen är i huvudsak upplevelsebaserad, och varvas med korta teoripass. Du får nyttiga och användbara insikter oavsett var du befinner dig i livet.

 

Ur innehållet

Kommunikation och relation
Inre ledarskap
Mångfald
Motivation och drivkrafter
Tidigare erfarenheter som verkar i nuet
Dolda förmågor

Målgrupp

Alla som tillhör team eller arbetsgrupper inom privat, offentlig eller ideell verksamhet.

 

Kursledare

Angelika DilschmannAngelika Dilschmann

Angelika har sedan 1980 varit verksam som konsult med inriktning på lärande, kommunikation, ledarskap, relationer i arbetsgrupper samt chefsstöd.

Exempel på skrifter/böcker Angelika publicerat är ”Lärandebok; lärande, delaktighet och förändringsarbete”, ”Omtanke och struktur – om ledarskap och medarbetarnas hälsa” samt ”Produktiv reflektion – lönsamma samtal på arbetsplatsen”.

 
Jens Holmströmjensholmstrom

Jens har drygt 20 års erfarenhet av att utveckla och leda verksamheter i olika befattningar. Han utbildar och handleder chefer, ledningsgrupper och medarbetare inom områden som kommunikation, effektivitet, målstyrning, förändrings- och kvalitetsarbete.

Antal dagar
2

Tid
09:00 – 17:00

När
3 – 4 november 2015.

Var
Tengdahlsgatan 32, Stockholm

Pris
Pilotpris företag 1 600 kr + moms inkl för- och eftermiddagsfika.

Anmälan via info@psykosyntesakademin.se eller tel 08-641 47 00.