Ami LambAnn Marie Lamb tilldelas 2015 års Margo Russellstipendium för sitt arbete med kursen Visionsresan. I den hjälper Ann Marie deltagarna att komma i kontakt med sin känsla av syfte och djupare längtan och hitta konkreta steg mot att förverkliga den potentialen i sina liv. Upplägget är tydligt förankrat i psykosyntesprincipsr och metodiken är kreativ. Med sitt arbete med Visionsresan bidrar också Ann Marie till att sprida psykosyntesen i samhället.

 

Stipendiekommittén 2015 bestod av Fredrik Lundh, Linda Christensen, Anders Collin.

 

Stockholm den 4 juni 2015

Eva Sanner, Styrelseordförande

Jens Holmström, Rektor