Mission och konkreta ting

Mission och konkreta ting

Stiftelsen PsykosyntesAkademins mission är att “göra mer för fler”. Genom att föra ut psykosyntes i Sverige, vill vi bidra till ökad medvetenhet, medmänsklighet och handlingskraft – till nytta för såväl individer som företag, organisationer och...