Stiftelsen PsykosyntesAkademins mission är att “göra mer för fler”. Genom att föra ut psykosyntes i Sverige, vill vi bidra till ökad medvetenhet, medmänsklighet och handlingskraft – till nytta för såväl individer som företag, organisationer och samhället i stort.

Det finns många sätt för oss att göra det och vår främsta huvudstrategi är naturligtvis att föra ut psykosyntes genom våra kurser och utbildningar.
Vi gör det genom grundkursen Essentials, det första steget in till psykosyntes med fördjupad självförståelse. Essentials har genom 30 år gett ett par tusen människor möjlighet att börja använda psykosyntes i sina liv.
Vi gör det genom den tvååriga grundutbildningens väg till självkännedom och självaktualiserande.
Vi gör det genom den integrerande delen av vår psykosyntesutbildning, den tvååriga professionella utbildningen till diplomerad psykosyntesterapeut och vägen till livslångt självförverkligande.
Vi gör det genom kurser och kortare utbildningar.

Vår andra och rätt självklara huvudstrategi är att kommunicera psykosyntes i olika sammanhang. Det gör vi främst genom att publicera artiklar, citat och lästips på Psykosyntesbloggen.
Vi gör det genom att publicera inlägg på sociala medier som Facebook och LinkedIn och vi fortsätter att integrera nya media i vår förmedling av psykosyntes.
Vi länkar till inspelade podcast och videos på vår Youtube kanal; Psykosyntesakademin. Vi fördjupar nätverk.
Vi presenterar psykosyntesens akademiska grund i den västerländska psykologins vetenskap, vi inkluderar psykosyntesens syn på människan som en helhet av kropp, psyke, själ och vi förmedlar psykosyntesens holistiska syn på människan som ett personligt Jag och Högre Själv.

Vår tredje huvudstrategi är inspirerande och fördjupande relationer med människor. Det gör vi genom att ordna föreläsningar, fördjupningskurser, öppna kurser och event.
Vi har öppna kvällar på Stiftelsen PsykosyntesAkademin där vi informerar, samtalar, mediterar.
Vi har skapat en välkomnande miljö i vårt lilla gulmärkta K-hus på Södermalm, dit alltfler hittar till oss.

Engagemanget från otaliga människor, det som skapar en ideell kraft på stiftelsen, gör att vi kan göra mycket mer till ringa eller ingen kostnad för de som är intresserade av att förstå och få mer av psykosyntes. Som stiftelse har vi inget vinstkrav, vilket också gör oss beroende av insatser från många i vår ambition att “nå fler med mer av psykosyntes”.

Och nu, till sist, gör vi också ”mer för fler” genom att skapa konkreta ting som anteckningsböcker, planscher och en väska med budskap från psykosyntesen. Om våra konkreta ting kan du läsa mer på sidan: https://butik.psykosyntesakademin.se

Välkommen att följa med oss på vägen med vår mission. Du är en del i den och du är en samskapare med oss. När du delar, berättar, tipsar, förmedlar psykosyntes är du en del i Stiftelsens vision om att skapa en medmänskligare värld genom att du blir ett språkrör för psykosyntes. När du bär väskan på din arm eller sätter upp planschen på din vägg, så är du synlig bärare av en lång och gedigen tradition av vetenskap och filosofi.

Stockholm i juli 2019
Ann Marie Lamb
Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA(R)
Rektor vid Stiftelsen PsykosyntesAkademin under åren 2016-2019