Så här glada och stolta var Karin Sahlin, Henrik Felleson och Tina Jansson när de fick sina slutdiplom som utexaminerade Diplomerade Psykosyntesterapeuter, PsA.

Efter fyra års intensiva deltidsstudier parallellt med annat arbete, efter många djupdykningar i den personliga utvecklingsprocessen och gedigna studier, inlämnade uppgifter, handledning och bedömning, minst 200 timmar med egna klienter har de nu fått sina slutarbeten godkända med den äran!

De är inte längre elever vid PsykosyntesAkademin. De är nu färdiga och diplomerade psykosyntesterapeuter!

Familj och vänner var med och firade. Många var hitresta och reste långt för att få dela den här stunden med sin familjemedlem. Som närstående är man på något sätt med på den resa en elev gör genom sin utbildning vid PsykosyntesAkademin. Det vet vi och därför vill vi hedra det viktiga stödet som familj och vänner utgör genom att välkomna den nära kretsen till diplomeringsceremonin.

Vi som arbetar på Stiftelsen PsykosyntesAkademin känner extra glädje och stolthet en sådan här dag och särskilt våra studierektorer är värda en extra eloge för sitt gedigna arbete med att upprätthålla den höga kvalitet i studieupplägg, som våra avgångselever vittnar om och om igen.

Studierektorerna Mona Eriksson och Annika Sibringhar följt eleverna genom både terapeututbildningen och grundutbildningens inledande två år. De har hållit utvecklingssamtal, stöttat, peppat och hållit ordning på material till kurshelgerna, instuderingsfrågor, litteraturlistor och oändligt mycket mer av allt det arbete, som gör att vår stiftelse nu kan gå in på sitt 28:e utbildningsår och ständigt välkomna nya människor som söker mening och vision i livet och arbetslivet.

 

I tacksamhet, för Stiftelsen PsykosyntesAkademin

Ann Marie Lamb

Rektor och verksamhetsledare