Essentials är början på en spännande egen resa – nästa kurstillfälle 7-11 mars 2018

Essentials – kursen i självkännedom och början till ett inre ledarskap eller självledarskap. Essentials, som är en fem dagar lång fristående kurs,  är också en grundkurs i Psykosyntes. Den vänder sig till dig som vill titta närmare på dina möjligheter och begränsningar. Förstå dig själv bättre och vad som format dina val under livet.

Essentials – kursen i självkännedom och början till självledarskap. Essentials är en grundkurs i Psykosyntes och en introduktion i psykosyntes. Vill du söka PsykosyntesAkademins fleråriga utbildning är det här du börjar. Kursen arrangeras flera gånger om året.

Kursen lämpar sig för dig som vill utforska ditt inre och dina relationer till omvärlden. Den ger insikter i livsmönster och hur de kan ha uppstått. Kursen erbjuder också verktyg för att arbeta med känslomässiga blockeringar och gå vidare. Det blir möjligt att göra val som överensstämmer bättre med den person du är idag och som ger plats för mer livsglädje och kreativitet.

Med utgångspunkt från deltagarnas personliga process ges en god överblick över psykosyntesens principer och metoder. Deltagarna får stifta bekantskap med grundläggande begrepp som delpersonligheter, viljans betydelse och vikten av att se sig själva som större än sina begränsningar och sitt förflutna.

Det vi ger uppmärksamhet har en tendens att växa.
Psykosyntesen arbetar parallellt med människans problem och inre potential. I varje problem vi upplever finns ett frö till växande.

Dessutom ges en introduktion till psykosyntesens teorier, med förklaringar till uttryck som det lägre omedvetna, det högre omedvetna, jaget och självet. Även vanliga arbetssätt inom psykosyntes som grupprocess, gestalttekniker, vägledda visualiseringar och enkla meditationsmetoder ingår.

Kursen leds av två psykosynteslärare.

Antagning
Inga särskilda förkunskaper krävs.

Nästa kurstillfälle

Vi genomför kursen den 7-11 mars 2018. Kursledare är Angelika Dilschmann och Linda Thörn Elliott, båda med mångårig erfarenhet som lärare vid Stiftelsen PsykosyntesAkademin och båda med mångårig erfarenhet av eget klientarbete och grupparbete.

 

Angelika DilschmannLinda Thörn

Kursavgift

Priset för kursen är 8.900 kr (plus moms för företagare).

Tillfället därefter är den 2-6 maj 2018.