Mirja SÖppen föreläsning 10 december på Psykosynteakademin!

EMDR står för Eye Movement Desensitization and Reprocessing, som fritt översatt betyder ungefär ”avladdning och bearbetning genom ögonrörelser”. EMDR kan användas för att bearbeta traumatiska minnen och för att stärka självkänslan. Mirja Svartengren, leg psykoterapeut och certifierad EMDR-terapeut, berättar om metoden och dess användningsområden bl a för patienter med PTSD-symtom och om hur hon själv använder EMDR i arbetet med klienter, kombinerat med kognitiv beteendeterapi. Mirja Svartengren är verksam som psykoterapeut och handledare både i Stockholm och Malmö.

Läs mer på

www.emdr.se

 

Välkommen!

Tid: 10 december 2014, kl.18.30 – 20.30 ca Plats: Tengdahlsgatan 32 i Stockholm  Entré: 200 kronor

Alla är välkomna och vi vill att du meddelar i förväg att du kommer. Ring 08-641 47 00 eller maila info@psykosyntesakademin.se