Öppen föreläsning 17 mars 2015 på PsykosyntesAkademin!

Agneta Lagercrantz foto Madeleine Stenlund
Människor som har en sträng inre kritiker har oftare än andra problem med psykisk ohälsa. I dag pekar många forskningsstudier på att självacceptans är den bästa vägen till att må bra. Forskning har kommit fram till att självkritik utlöser samma stress inombords som då vi är utsatta för hot utifrån. Det nya förhållningssättet självmedkänsla är istället kopplat till våra nedärvda system för omsorg och samhörighet och har visat sig vara det bästa botemedlet mot skam och självkritik. Självmedkänsla ingår numera i både en terapimetod (compassionfokuserad terapi) och i en självhjälpsmetod (Mindful Self-compassion).

Agneta Lagercrantz, frilans, tidigare Svenska Dagbladet, berättar om sin
nya bok ”Självmedkänsla – hur du kan stoppa självkritik och förbättra
relationen till dig själv och andra”.

 

Välkommen!

Tid: 17 mars 2015, kl.18.30 – 20.30 ca Plats: Tengdahlsgatan 32 i Stockholm  Entré: 200 kronor

Alla är välkomna och vi vill att du meddelar i förväg att du kommer. Ring 08-641 47 00 eller maila info@psykosyntesakademin.se